Czynności notarialne

 • sporządzanie aktów notarialnych (między innymi):
 • umowy sprzedaży,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy warunkowe,
 • umowy przeniesienia,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy darowizny,
 • umowy spółki,
 • umowy działu spadku,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • testamenty,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, przesyłu i osobistych,
 • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń - własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczanie oświadczeń,
 • sporządzanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych – przy czym w celu przyjęcia na przechowanie pieniędzy i papierów wartościowych Notariusz prowadzi specjalne konta bankowe w walucie polskiej i w walucie euro,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Mapa dojazdu - Szczecin centrum

Formularz kontaktowy

Treść wiadomości
Imię i nazwisko
Adres e-mail